Bliv håndværker med hue

EUX er en erhvervsuddannelse med gymnasial påbygning, og det giver mange muligheder.

Erhvervsuddannelsernes opbygning

Helt overordnet set er erhvervsuddannelserne bygget op af skoleophold og praktik i en virksomhed, så det, den unge lærer, også er det, der er brug for ude på arbejdsmarkedet.

Herunder kan du se et eksempel på et uddannelsesforløb - klik for stort billede:

UddannelsesforlbAdgangskrav:

 • Der er kommet adgangskrav, og den unge skal nu have 02 i henholdsvis dansk og matematik (de skriftlige eksamener) for at komme ind på en erhvervsuddannelse.

 • Alle typer erhvervsuddannelser (de tekniske, de merkantile og de sundhedsfaglige) er blevet inddelt i fire hovedområder - se inddelingen i uddannelseshjulene.
   
  • Kontor, handel og forretningsservice (hvor alle de merkantile erhvervsuddannelser er placeret)

  • Teknologi, byggeri og transport (hvor nogle af de tekniske erhvervsuddannelser er placeret)

  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser (hvor nogle af de tekniske erhvervsuddannelser er placeret)

  • Omsorg, sundhed og pædagogik (hvor alle de sundhedsfaglige og nogle af de tekniske erhvervsuddannelser er placeret).

  • Hvert hovedområde er opdelt i et antal fagretninger, som erhvervsskolerne selv har tilrettelagt. Se mere på siden her: Fremtidsmuligheder

 • Grundforløb 1: For de unge, som kommer direkte fra folkeskolens 9. eller 10. klasse. Forløbet varer 20 uger og giver mulighed for at snuse til en række fag indenfor en fagretning. Det er først på grundforløb 2, at den unge skal vælge specifik uddannelse. 

 • Man kan kun gå én gang på grundforløb 1, mens han/hun kan vælge om tre gange på grundforløb 2. 

 • Der er kommet større fokus på EUX-uddannelserne - den erhvervsfaglige studentereksamen, som giver mulighed for at læse på de videregående uddannelser.